بی خیال نداشته‌هایت ، بی خیال غصه‌ها ، بی خیال هر آنچه که آرامشت را از تو می‌گیرد...
حالا بگو امروز نفس‌هایت مرتب رفت و آمد کردند؟ خوش بحالت که "فرصت زندگی کردن" برایت هست