رفتیُ خاطره‌های تو نشسته تو خیالم
بی تو من اسیرِ دستِ آرزوهای محالم
یاد من نبودی، اما من به یاد تو شکستم
غیر تو که دوری از من، دل به هیچ کسی نبستم