به نام تو! تو ای مهربان نازنین !
تو ای خدایی که نیاز به مهر و توجه‌ات و نیاز به مهر و محبتت ، سراسر وجودم را فرا گرفته!
و همه‌ی این تغییرات از آن توست ! مهربان خدای من !
باشد که قدر بدانم تمامی نعمت‌ها و موهبت‌هایت را !
خدایا... همراه همیشگی‌ام باش و بهترین‌ها را مثل همیشه به من هدیه کن ... من بی تو هیچم ای خدای بیکران مهربان
خدای من ! حمایتم کن ! مواظبم باش ! دستم بگیر و مرا به سوی نور هدایت کن همان نوری که سراسر عشق توست
خدایا... تو همیشه از دل‌ها آگاهی... پس مطمئنم که میدانی آنچه را که در دل و جانم می‌گذرد !
که.... سخت به مهر و محبت و توجه ات نیاز دارم ! سخت بر تو عاشقم ! و سخت دوستت دارم.
خدایا ! تو را شکر و سپاسی بی حد می‌گویم برای هر آنچه که به من عطا کردی ای مهربان قدرتمند.