برای خانه‌ی همسایه‌ات هم چراغ آرزو کن ، قطعاً حوالی خانه ات روشن‌تر خواهد شد